> >

Showing: 1 to 2 of 2 results

Modeli Dinamiki Vrediteley Transgennykh Agrokultur
  • Type: Book
  • Media: Paperback
  • SKU: 9783659145490
  • Status: In Stock and Available
or
Primenenie Metodov Interpolyatsii Dlya Vosstanovleniya Donnoy Poverkhnosti
  • Type: Book
  • Media: Paperback
  • SKU: 9783659455797
  • Status: In Stock and Available
or